07 MediaControl

07 MediaControl er en webbasert portal som gir deg kontroll over publisering i flere medier. Gjennom tilrettelagte maler og en mediedatabase sikrer den en riktig bruk av den visuelle identiteten.

Ved hjelp av 07 MediaControl kan man enkelt og effektivt produsere trykksaker eller kanalisere henvendelser gjennom ulike kanaler som web, purl, epost, SMS og sosiale medier. Løsningen sørger for at man bevarer en helhetlig profil, og man har selv kontroll over innholdet og kostnadene. Den er like enkel i bruk som en nettbutikk.

07 MediaControl har også en rekke funksjoner i form av publiseringsverktøy (CMS), netthandelsløsning, mediedatabase, lagerføring, logistikk, opplastingsfunksjonalitet og korrekturverktøy. Løsningen legger også til rette for integrasjon mot økonomi- og kassasystemer, CMS, CRM og kundedatabaser.

I tillegg har man mulighet til å planlegge kampanjer, sette opp og utforme en visuell henvendelse og invitere til respons. Dette kan for eksempel være dm, edm, invitasjoner eller nyhetsbrev. Basert på respons og svar direkte eller gjennom en landingsside kan man teste og måle hvilke budskap, kanaler og kommunikasjonsformer som fungerer best. Deretter kan man basert på tilbakemeldingene skreddersy kampanjer med høy grad av treffsikkerhet.

«Sømløs» publisering mot flere kanaler fra én kilde.

min_kollega

 

Kom igang i dag

Kontakt oss