Rådgivning

Vi gir våre kunder gode råd for å møte de ambisjoner man har til digital strategi.

Digital publisering har blitt viktigere og viktigere for å lykkes. Enten det er snakk om kommunikasjon mot kunder og markeder, eller om det er mot ansatte i egen bedrift.

Vår lange erfaring innenfor kommunikasjon og publisering, brukes til å gi våre kunder gode råd for å møte de ambisjoner man har til digital strategi. Enten det er behov for nye løsninger eller optimalisering av eksisterende, utfører vi analyser og utarbeider anbefalinger og konkrete tiltak.

Digital strategi

Basert på vår kunnskap om din bedrift og marked, utarbeider vi i felleskap en digital strategi som underbygger og styrker din øvrige profil- og markedsstrategi. Sannsynligheten for at vi har relevant erfaring fra din bransje er stor. Kontakt oss gjerne for mer informasjon om andre prosjekter vi har gjennomført.

Innhold

Budskapet skal frem til mottaker. Vi bistår med nye tekster eller optimalisering av materiell dere allerede har. Vi tilbyr også kurs og opplæring av interne ressurser innen brukergenerert innhold og nettskriving.

Merkevare

Du kjenner deg og din virksomhet best, og vi vet hvordan man kan få frem budskapet for å styrke din merkevare. Gjennom korrekt bruk av kanaler og flater, kan vi bygge en kommunikasjonsstrategi både i digitale og analoge kanaler.

Nye kanaler

Mye har skjedd siden mobile enheter og sosiale medier gjorde sitt inntog. Avhengig av nåsituasjon og fremtidige strategier, vil korrekt valg av tilstedeværelse være avgjørende. Enten det er snakk om mobile apper, nettsider optimalisert for mobil eller aktiv bruk av sosiale medier.

Dynamisk digital satsning

Ved korrekt bruk av statistikk vil brukernes adferd avdekke svakheter så vel som muligheter ved en digital forretningsstrategi. Du vil få nødvendig starthjelp i oppsett og initiering av statistikkgrunnlaget, eller få komplette og profesjonelle analyser fra oss.

Flerkanalspublisering

07 Media har en unik posisjon med bred kompetanse innen publisering – enten vi snakker om digital eller tradisjonell papirbasert publisering. Gjennom prosjekter sammen med våre kunder har vi egenutviklede systemer som ivaretar begge områder sømløst. Gi input ett sted – publiser i flere kanaler.

Søkeoptimalisering og annonsering

Enten en nettside er tilegnet egne ansatte, nye og gamle kunder eller samarbeidspartnere, er formålet med den ofte det samme. Skape begeistring og entusiasme, øke kjennskap og kunnskap om din bedrift og å kapre nye markeder. Men en ting er å ha en nettside som ivaretar de besøkende med det dem ser etter. Noe annet er faktisk å være lett tilgjengelig for dem som søker det din nettside og selskap kan tilby. 

07 bistår med å søkeoptimalisere sidene med den hensikt å få dine nettsider så høyt opp som mulig ved relevante søk i Google. Dersom du i tillegg ønsker å selge produkter og tjenester fra dine nettsider, sørger vi for å tilrettelegge for mest mulig optimal annonsering gjennom egne reklame- og PR-byråer.

Kontaktperson