07 MediaControl

WEBIKONv03

07 MediaControl er en webbasert portal som gir deg kontroll over publisering i flere medier, gode verktøy for kampanjegjennomføring og oppfølging. Gjennom tilrettelagte maler og en mediedatabase sikrer den også en riktig bruk av den visuelle identiteten. Systemet har gode integrasjonsmuligheter, kostnadseffektivt å sette i gang og enkelt brukergrensesnitt tilpasset, nett, nettbrett og mobil.

Materiellutvikler
  • Enkelt å utarbeide eget materiell, med riktig profilering
  • Integrasjon til eksisterende kundedatabaser
Materiellbestilling 
  • Online bestilling av materiell
  • Ordrehistorikk
Materiellplanlegger:

Min side:

  • Modulen gir en behovstilpasset tilrettelegging av en kampanje eller inventar i butikk. Det muliggjør besparelser på antall man trykker og en god miljøprofil

Kampanjeplanlegger:

  • Enkelt i bruk verktøy, for å planlegge kampanjer og kampanjemateriell for en sikker og riktig gjennomføring.
min_kollega

 

Kontakt oss