Intervju med 07 Media på Inkish TV

Før sommeren hadde vi besøk av Inkish TV som ønsket et intervju med oss. Vår konsernsjef Håvard Grjotheim forteller her om vårt syn på utviklingen i bransjen og hvordan 07 Media ser ut i fremtiden. 

Her kan du selv se filmen