FSC(TM)

Sporbarhet er i økende grad blitt viktig for forbrukere verden over. De ønsker å forsikre seg om at råvaren i de produktene de skal kjøpe i så stor grad som mulig kommer fra bærekraftige kilder, samt at man bidrar til å fremme miljøvennlige og sosialt ansvarlige aktører.

07 Media har i lengre tid arbeidet for ansvarlighet innen miljø, sosialt samfunnsansvar og bærekraftig utvikling. 

FSC™ (Forest Stewardship Council™) er en stiftelse startet i 1993 med henblikk på å fremme bærekraftig skogbruk og sertifiserer skogbruk i henhold til noen av de strengeste regler. Følgelig er de anerkjent av miljøorganisasjoner verden over.

WWF mener at det per i dag bare er FSC som kan tilfredsstille deres krav til en miljømessig, sosial og økonomisk troverdig miljøsertifisering – se www.wwf.no

For å kunne benytte FSC-merking av produktene kreves det at alle ledd i verdikjeden er sertifisert i henhold til de krav som stilles til sporbarheten. For trykksaker gjelder det da at man som kunde skal kunne vite at papiret i den produksjonen man sitter med i hånden kommer fra en FSC-sertifisert skog og andre kontrollerte kilder.

07 Gruppen var blant de første i landet til å godkjenne egne produksjonsmetoder etter kravene til det nordiske miljømerket Svanen. Som en av de aller første er vi også godkjent for å levere FSC-sertifiserte produkter (FSC-C101826).

Ønsker du å vite mer om FSC – ta kontakt med oss i 07 Media eller besøk deres hjemmeside!