Trykt i Norge

Trykt i Norge Vertikal

Merket Trykt i Norge er et merke du kan bruke som kunde hos 07, for å vist at din trykksak er kortreist og er blitt produsert på en miljømessig skånsom måte. 

Trykt i Norge er utviklet av Norsk Industri - Grafisk Bransjeforening, og kan kun brukes av deres medlemmer. Merkene har et unikt lisensnummer for hvert medlem, og kan kun benyttes dersom man produserer hos det trykkeriet som merket tilhører. 

I denne pdf'en kan du lese mer om hvordan merket skal brukes. 

07 Media's merke kan du laste ned her: Stående og liggende

Ta kontakt dersom du har spørsmål