AIM Norway

AIM Norway

AIM Norway er et flymekanikkselskap på Kjeller, og 07 har levert logo, profil, markedsmateriell og deres nettsted. Dette brukes som støtte i anbudsprosesser, samt som inngang til integrerte tjenester som for eksempel kvalitetssystemer.

Nettstedet er levert med responsivt design.