Apotekforeningen

apotekforeningen

Apotekforeningen, som ble stiftet i 1881, er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere. Alle apotek, både privat eide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlemmer av Apotekforeningen. Foreningen arbeider hovedsaklig med apotekfaglig utvikling, apotekenes rammevilkår, næringspolitikk, teknologi og e-helse og kommunikasjon om bransjen. 

07 Interaktiv har designet og kodet den totale nettløsningen for Apotekforeningen (apotek.no), samt selskapets ekstranett (apotekinfo) og infoside for Apotekforeningens bransjestatistikk (apotekstatistikk.no).

Løsningen er levert på CMS plattformen Dynamicweb.