Det teologiske menighetsfakultet

mf

Det teologiske menighetsfakultetet er landets største teologiske utdanningsinstitusjon. Nettsiden omhandler menighetsfakultetets virksomhetsområder utdanning, forskning og formidling.

07 Interaktiv har designet nettsiden, samt stått for utvikling.

Nettsiden er levert med responsivt design på publiseringsplatformen Drupal