Fysioterapeuten

fysioterapauten

Norges største fagtidsskrift for fysioterapeuter kommer ut med 11 numre i året. Fysioterapeuten er et akkreditert tidsskrift på nivå 1 og har ekstern fagfellevurdering, noe som innebærer at publisering av vitenskapelige originalartikler gir publikasjonspoeng. 

Løsningen er levert med responsivt design.