LOfavør

LO Favør

LOfavør er fordelsprogrammet for de som er organisert i et LO-forbund, og med 900 000 medlemmer i ryggen forhandler de frem gunstige og trygge avtaler. 07 har utviklet nettløsningen og bakenforliggende medlemssystemer.

Løsningen er levert med responsivt design.