Norges Juristforbund – Juristkontakt

Juristkontakt

Norges Juristforbunds medlemsblad Juristkontakt kommer ut ni ganger i året, og favner hele det juridiske Norge. 07 Media leverer nettsider, design og produksjon av tidsskriftet. 

Parallelt leveres også annonseløsning for stillingsannonser.