Regionkontor Landbruk

Regionkontor Landbruk

Regionkontor Landbruk er det lokale landbrukskontor for Lørenskog, Nittedal, Oslo, Rælingen og Skedsmo.  Kontoret er et kompetansesenter for jord- og skogbruk med tilgrensende fagområder.

07 har utviklet hele nettløsningen med interaksjon, grafikk og struktur. 

Løsningen er levert med responsivt design på publiseringsplatformen Wordpress