Endret mediekonsum, personvern og medieutvikling for fremtiden

- Hvilke medier vinner kampen om oppmerksomheten?
- Hva gjør medieutvikling med personvernet?
- Hvordan utvikle et moderne og bærekraftig mediehus?

Tirsdag 11. november 2014
Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge

 

PROGRAM

11.30–12.00

Velkommen til Felix Konferansesenter

Fremmøte og servering av enkel lunsj

 

12.00–12.15

Innledning

Håvard Grjotheim, konsernsjef i 07 Media

 

12.15–13.00

Medieutvikling – hvilke medier vinner kampen om oppmerksomheten?

Magasin, avis, radio, tv, streaming, nett, mobil, tablet og sosiale medier:

  • Hvordan har mediekonsumet vårt endret seg de seneste år?
  • Hvordan ser annonsemarkedet ut? - Hva er de dominante trender vi ser i dag?

Nils Petter Strømmen, seniorkonsulent i TNS Gallup

 

13.00–13.45

Big Data – personvernprinsipper under press

  • Big Data kan ha stor nytteverd – både samfunnsnyttig og kommersielt.
  • Hva kan dataene brukes til, og hvilke konsekvenser kan det få for oss som enkeltindivider?
  • Hvordan kan Big Data brukes uten å bryte med personvernlovgivningen?

Catharina Nes, seniorrådgiver i Datatilsynet

 

13.45–14.00

Pause – kaffe og enkel servering.

 

14.00–14.45

Hvordan utvikle et mediehus for fremtiden?

  • Hvordan utvikle din forretningsmodell når atferden til dine kunder endrer seg vesentlig?
  • Hvordan skape lønnsomhet knyttet til annonser, redaksjonell utvikling og publisering på nye plattformer?
  • Hvilke utfordringer og muligheter finnes i et krevende medielandskap?

Tore Stangebye, administrerende direktør i Berner Media

 

14.45–15.00

Avslutning Oppsummering, betraktninger og diskusjon.

Håvard Grjotheim, konsernsjef i 07 Media

 

OM FOREDRAGSHOLDERNE

Nils Petter Strømmen

Nils Petter Strømmen er Cand. polit, medier og kommunikasjon, fra Universitetet i Oslo. Han har arbeidserfaring fra analysebyråene Observer, Opinion og arbeider nå som seniorkonsulent i Norges største markedsanalysebyrå, TNS Gallup. Strømmen er levende opptatt av medier, medievalg, brukeratferd og kommunikasjon. Han har bred erfaring med analyser av mediebruk fra Internett, kringkasting, aviser, fagpresse og mobilt Internett. Han sitter nå som styreleder i Kommunikasjonsforeningen.

Catharina

Nes Catharina Nes er seniorrådgiver og forsker i Datatilsynet. Hun er utdannet samfunnsviter og arbeider med utredning og analyse i tilsynet, særlig med problemstillinger knyttet til wearable computing, Big Data og velferdsteknologi. Nes er privat og profesjonelt svært interessert i personvern, Big Data, algoritmer, kultur, politikk og teknologi. Hun ble nominert til årets foredragsholder i 2014 av Annonsørforeningen.

Tore Stangebye

Tore Stangebye er administrerende direktør i Berner Media, samt styreleder for Dagbladet, Scandinavia Online og daglig leder i DB Medialab. Han har erfaring som konserndirektør i Edda Media, som administrerende direktør for Dagbladet Trykk og for Drammens Tidende. Stangebye er utdannet bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI og har en MBA i strategisk ledelse fra Norges Handelshøgskole. Han sitter for øvrig i hovedstyret for den internasjonale World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA).

Håvard Grjotheim

Håvard Grjotheim er konsernsjef i 07 Media. Grjotheim har en master fra Universitetet i Oslo og har arbeidet i grafisk og tilgrensende bransjer siden 1987. Han har tidligere vært leder for noen av de største grafiske virksomheter og mediehus i Norden, blant annet som konsernsjef i Elanders AB i Sverige. Grjotheim har betydelig internasjonal erfaring innen området print og publisering. Han har fra 2007-2014 vært President i INTERGRAF, moderorganisasjonen til den grafiske bransje i Europa. I tillegg er han en hyppig brukt foredragsholder innenfor mediesektoren i en rekke land.

min_kollega