Forutsetninger for redaksjonelt innhold i en digital tidsalder – hvor går veien videre?

– Vil noen betale for redaksjonelt innhold?
– Hva gjør digitale medier med kvaliteten og tyngden på journalistikken?
– Hva skjer med samfunnsoppdraget i en verden full av sosiale medier, blogger og fragmentert innhold?

Onsdag 9. september 2015
Hotel Bristol, Kristian IVs gt. 7, Oslo

 

PROGRAM

08.30–09.00

Velkommen til Hotel Bristol

Fremmøte og servering av en enkel frokost

 

09.00–09.10

Innledning

Velkommen og innledning

Håvard Grjotheim, konsernsjef i 07 Media

 

Et kort musikalsk intermesso

Student ved Norges musikkhøgskole

 

09.10–10.00

Forutsetninger for redaksjonelt innhold i en digital tidsalder

Mange anser dette som et av de mest sentrale spørsmål i mediesektoren i Norge i dag. Vi retter fokus mot journalistikkens rolle og status i dagens mediesamfunn. Hva skjer med mediehusene dersom markedet ikke lenger vil eller kan betale for kvalitetsinnhold? Hva skjer med annonsemarkedet?

Sven Egil Omdal, mediekommentator, journalist, redaktør og foredragsholder

 

Om foredragsholder

Sven Egil Omdal er en av norsk presses virkelige tungvektere og en nestor innen faget. Han har erfaring som mediekommentator, journalist, redaktør og organisasjonsleder hos Stavanger Aftenblad, Adresseavisen og Vårt Land, samt arbeidet for Bergens Tidende og Fædrelandsvennen. Omdal er utdannet universitetslektor fra Universitetet i Bergen. Han har tidligere vært leder for Pressens Faglige Utvalg og Norsk Journalistlag, samt av juryen for Den store journalistprisen. I tillegg har han skrevet flere bøker. I 2009 ble han tildelt Gullpennen av Riksmålsforbundet.

min_kollega