Google, The Big Five og den digitale revolusjonen

– Hva betyr Apple, Microsoft, Google, Amazon og Facebook for vår hverdag?
– Hvordan skal vi som forbrukere forholde oss til deres produkter og tjenester?
– Hva betyr deres markedsmakt for privatpersoner og for bedrifter?

Onsdag 24. september 2014
Hotel Bristol, Kristian IVs gt. 7, Oslo

 

PROGRAM

08.30–09.00

Velkommen til Hotel Bristol

Fremmøte og servering av en enkel frokost

 

09.00–09.10

Innledning

Velkommen og innledning

Håvard Grjotheim, konsernsjef i 07 Media

 

Et kort musikalsk intermesso

Student ved Norges musikkhøgskole

 

09.10–10.00

Google, The Big Five og den digitale revolusjonen

Dette er et seminar om verdens viktigste og mest kraftfulle Internettfenomen – Google. Det handler også om hvordan Google sammen med Apple, Microsoft, Amazon og Facebook utgjør en stadig større del av vårt liv. Hva betyr disse multinasjonale selskapene for vår hverdag? Hvorfor ser mange store aktører, blant annet i mediebransjen, på Google som en trussel? Hva skjer når Google nå revolusjonerer verden også utenfor Internett? Hvordan oppfører vi oss egentlig i sosiale medier? Hvor står personvernet oppe i alt dette? Hvordan skal vi forstå den digitale revolusjonen vi lever i?

Andreas Ekström, kulturjournalist, forfatter og foredragsholder

 

Om foredragsholder

Andreas Ekström er kulturjournalist på Sydsvenska Dagbladet i Malmö, Sverige. Han har skrevet seks bøker, blant annet den kritikerroste boken «Google-koden». Ekström har gjort i overkant av to hundre foredrag, forfatterbesøk og seminarer om den digitale revolusjonen. Han er en høyt respektert foredragsholder og reiser spørsmål som får publikum til å revurdere sin brukeratferd på nett.

min_kollega