Kommunikasjon i analoge, digitale og sosiale medier – hva er det som virker?

– Hvorfor synes analoge kommunikasjonskanaler å virke bedre enn digitale i mange sammenhenger?
– Har sosiale medier mistet noe av sin status?
– Hvilke kanaler bør jeg velge for best mulig effekt mot min målgruppe?

Tirsdag 3. februar 2015
Hotel Bristol, Kristian IVs gt. 7, Oslo

 

PROGRAM

08.30–09.00

Velkommen til Hotel Bristol
Fremmøte og servering av en enkel frokost

 

09.00–09.10

Innledning

Velkommen og innledning
Håvard Grjotheim, konsernsjef i 07 Media

Et kort musikalsk intermesso
Student ved Norges musikkhøgskole

 

09.10–10.00

Kommunikasjon i analoge, digitale og sosiale medier – hva er det som virker?

En vurdering av ulike kommunikasjonskanaler opp mot effekt og nytte. Vi kan ofte blendes av teknologiske muligheter og glemme vårt egentlige oppdrag. Ser vi konturene av en arbeidsdeling mellom ulike kanaler som bringer oss nærmere målet? Hva er det som virker?
Ingebrigt Steen Jensen, foredragsholder, forfatter, rådgiver og tekstforfatter

 

Om foredragsholder

Ingebrigt Steen Jensen er foredragsholder, rådgiver og tekstforfatter. Han er kåret til århundrets reklamemann i Norge og har arbeidet med reklame siden 1982, blant annet som gründer av JBR Reklamebyrå, Dinamo og Alle Gutta. Steen Jensen er en aktiv deltaker i samfunnsdebatten og en av Norges mest ettertraktede foredragsholdere. Han har jobbet kreativt og strategisk med store norske merkevarer som IKEA, BAMA og Statoil, og stått bak noen av de mest omtalte og vellykkede reklamekampanjene i norsk kommunikasjonshistorie.

min_kollega