07 Media

Gratis frokostseminar - Kommunikasjon i analoge, digitale og sosiale medier – hva er det som virker?

VIKTIG MELDING! Dette seminaret er nå fullt! Med 700 påmeldinger i løpet av to dager, ser vi oss dessverre nødt til å stenge for flere deltakere nå. De som likevel ønsker å delta, kan sende en e-post til seminar@07.no for å stå på venteliste. Disse vil få beskjed fredag 30. januar om mulig deltakelse på vårt seminar. Takk for interessen!

Med vennlig hilsen
07 Media

– Hvorfor synes analoge kommunikasjonskanaler å virke bedre enn digitale i mange sammenhenger? 
– Har sosiale medier mistet noe av sin status?
– Hvilke kanaler bør jeg velge for best mulig effekt mot min målgruppe?

Tid: Tirsdag 3. februar 2015, kl. 08.30-10.00
Sted: Hotel Bristol, Kristian IV’s gt. 7, Oslo

Påmelding innen torsdag 29. januar.

PROGRAM 

08.30–09.00: Velkommen til Hotel Bristol
Fremmøte og servering av enkel frokost

09.00–09.10: Innledning
Velkommen og innledning
Håvard Grjotheim, konsernsjef i 07 Media

Et kort musikalsk intermesso
Student ved Norges musikkhøgskole

09.10–10.00: Kommunikasjon i analoge, digitale og sosiale medier – hva er det som virker? 
En vurdering av ulike kommunikasjonskanaler opp mot effekt og nytte. Vi kan ofte blendes av teknologiske muligheter
og glemme vårt egentlige oppdrag. Ser vi konturene av en arbeidsdeling mellom ulike kanaler som bringer oss nærmere målet? Hva er det som virker?
Ingebrigt Steen Jensen, foredragsholder, forfatter, rådgiver og tekstforfatter 

Om foredragsholder
Ingebrigt Steen Jensen er kåret til århundrets reklamemann i Norge og har arbeidet med reklame siden 1982, blant annet som gründer av JBR Reklamebyrå, Dinamo og Alle Gutta. Steen Jensen er en aktiv deltaker i samfunnsdebatten og en av Norges mest ettertraktede foredragsholdere. Han har jobbet kreativt og strategisk med store norske merkevarer som IKEA, BAMA og Statoil, og stått bak noen av de mest omtalte og vellykkede reklamekampanjene i norsk kommunikasjonshistorie.