Gratis seminar: Endret mediekonsum, personvern og medieutvikling for fremtiden

- Hvilke medier vinner kampen om oppmerksomheten?
- Hva gjør medieutvikling med personvernet?
- Hvordan utvikle et moderne og bærekraftig mediehus?

Tid: Tirsdag 11. november 2014, kl. 11.30-15.00
Sted: Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge

Program:

11.30-12.00: Velkommen til Felix Konferansesenter
Fremmøte og servering av lunsj.

12.00-12.15: Innledning
Håvard Grjotheim, konsernsjef i 07 Media

12.15-13.00: Medieutvikling – hvilke medier vinner kampen om oppmerksomheten?
Magasin, avis, radio, tv, streaming, nett, mobil, tablet og sosiale medier:
- Hvordan har mediekonsumet vårt endret seg de seneste år?
- Hvordan ser annonsemarkedet ut? 
- Hva er de dominante trender vi ser i dag? 
Nils Petter Strømmen, seniorkonsulent i TNS Gallup

13.00-13.45: Big Data – personvernprinsipper under press
- Big Data kan ha stor nytteverdi – både samfunnsnyttig og kommersielt.
- Hva kan dataene brukes til, og hvilke konsekvenser kan det få for oss som enkeltindivider?
- Hvordan kan Big Data brukes uten å bryte med personvernlovgivningen?
Catharina Nes, seniorrådgiver i Datatilsynet

13.45-14.00: Pause - kaffe og enkel servering.

14.00-14.45: Hvordan utvikle et mediehus for fremtiden? 
- Hvordan utvikle din forretningsmodell når atferden til dine kunder endrer seg vesentlig?
- Hvordan skape lønnsomhet knyttet til annonser, redaksjonell utvikling og publisering på nye plattformer? 
- Hvilke utfordringer og muligheter finnes i et krevende medielandskap? 
Tore Stangebye, administrerende direktør i Berner Media

14.30-15.00: Avslutning
Oppsummering, betraktninger og diskusjon.
Håvard Grjotheim, konsernsjef i 07 Media

Seminar med 07 Media den 11. november 2014

Alle felter er påkrevde